O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Medzinárodné kolo súťaže IJSO 2018 sa uskutočnilo v hlavnom meste Botswany - Gaborone. Slovensko reprezentovali žiaci Marek Zumrík, Hugo Bártha, Adam Benjamin Plšek, Klára Ištoková, Adela Čermáková a Ján Plachý. Vedúcimi delegácie boli Dušan Kavický (doktorand FMFI UK), Zuzana Magyarová (študentka FChPT STU) a Katarína Kmeťová (IMBM UK).

 

Dokumenty k IJSO 2018

2. výberové sústredenie

Na medzinárodné kolo postúpili prví šiesti súťažiaci.

Výsledková listina z 2. výberového sústredenia.

Správa z 2. výberového sústredenia.

1. výberové sústredenie

Výsledková listina z 1. výberového sústredenia.

Správa z 1. výberového sústredenia.