O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

IJSO 2018, Gaborone, Botswana


Medzinárodné kolo súťaže IJSO 2018 sa uskutočnilo v hlavnom meste Botswany - Gaborone. Slovensko reprezentovali žiaci Marek Zumrík, Hugo Bártha, Adam Benjamin Plšek, Klára Ištoková, Adela Čermáková a Ján Plachý. Vedúcimi delegácie boli Dušan Kavický (doktorand FMFI UK), Zuzana Magyarová (študentka FChPT STU) a Katarína Kmeťová (IMBM UK).

 

Fotogaléria


 

Dokumenty


2. výberové sústredenie

Na medzinárodné kolo postúpili prví šiesti súťažiaci.

1. výberové sústredenie

 

Aktuality


Z Botswany sme si priniesli 3 bronzové medaily!

V Botswanskom hlavnom meste Gaborone sa 2.-11.12.2018 konalo medzinárodné kolo súťaže IJSO. Slovensko reprezentovala delegácia v zložení troch lídrov: Dušan Kavický (vedúci delegácie), Katarína Kmeťová a Zuzana Magyarová a šiestich súťažiacich: Hugo Bartha, Adam Benjamin Plšek, Ján Plachý (všetci traja bronzová medaila), Marek Zumrík, Adela Čermáková a Klára Ištoková.

Po druhom výberom sústredení ešte bližšie k Botswane

Adrenalín stúpal a každý riešiteľ čakal na konečný verdikt druhého výberového sústredenia, ktoré sa konalo v Bratislave 3. - 5.9.2018. Desať odvážnych, mladých a horlivých nadšencov vedy riešilo úlohy, ktoré boli ešte o niečo ťažšie, ako tie, ktoré riešili na prvom výberovom sústredení. Každý z nich vedel, že len tí najlepší budú mať možnosť ísť do ďalekej Botswany, ktorá je známa divokou safari, či náleziskami diamantov. 

Každý z riešiteľov pracoval na sebe aj počas prázdnin. Žiaci týždenne dostávali domáce úlohy, ktoré im pomáhali lepšie sa pripraviť na druhé výberové sústredenie. 

Najlepších 6 pôjde hrdo reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži IJSO.

Správa

Výsledková listina


 

1. výberové sústredenie je za nami

4.6. - 6.6. sa v Bratislave uskutočnilo 1. výberové sústredenie súťaže IJSO, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov. Prvých dvanásť bolo pozvaných na 2. výberové sústredenie, ktoré sa uskutoční v septembri. Ako náhradník bola pozvaná 13. účastníčka. 

Pre postupujúcich žiakov je počas leta pripravená korešpondenčná príprava z riešenia teoretických úloh. Tým, ktorí prejavili záujem o účasť na letnej škole fyziky bude tento pobyt plne hradený.

Správa

Výsledková listina


 

Poznáme postupujúcich na CK

Uzavreli sme prihlasovanie žiakov na CK (1. výberové sústredenie) IJSO 2018. Sme radi, že sa prihlásilo až 44 žiakov, z ktorých všetci už majú za sebou nemalé úspechy. V súlade s pravidlami sme vybrali 23 najlepších. Už 4.-6.6.2018 budú mať príležitosť zúčastniť sa CK (1. výberového sústredenia) a bojovať o šancu reprezentovať Slovensko v Botswane.

Zoznam pozvaných žiakov.


 

Predĺžený termín prihlasovania

Máme ešte posledné voľné miesta! Prihasovať sa môžete až do 9.5.2018.


Prihlasovanie na IJSO 2018 spustené

Baví ťa aspoň jedna z prírodných vied fyzika, chémia, biológia? Si narodený po 1. 1. 2003? Súťaž IJSO je tu práve pre teba. Prihlás sa na 1. výberové sústredenie vyplnením dotazníku a uchádzaj sa o cestu na medzinárodné kolo v Botswane.

Prihlasovanie je otvorené do 30.4. 2018. Predĺžený termín do 9.5.2018.

1. výberové sústredenie sa bude konať v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky 4. 6. – 6. 6. 2018 (pondelok–streda).

Detailné informácie o prihlasovaní v časti kvalifikácia na CK 2018.