O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Na medzinárodnom kole IJSO 2017 v Holandsku sme získali 6 bronzových medailí. Slovenskú delegáciu tvorili žiaci Lukáš Gáborík, Zuzana Lukáčová, Michaela Rusnáková, Marek Zumrík, Alex Blandón a Hugo Bártha. Vedúcimi delegácie boli Martin Chudjak (doktorand FMFI UK), Katarína Kmeťová (IMBM UK) a Andrej Vlček (Universität Regensburg). 

 

Dokumenty k IJSO 2017:

2. výberové sústredenie

Počas leta sa žiaci pripravovali na 2. výberové sústredenie. Na medzinárodné kolo postúpili prví šiesti súťažiaci:

  1. Lukáš Gáborik, Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica
  2. Zuzana Lukáčová, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
  3. Michaela Rusnáková,  Gymnázium, Alejová, Košice
  4. Marek Zumrik, Gymnázium J. Lettricha, Martin
  5. Alex Blandón, Gymnázium, Poštová, Košice
  6. Hugo Bartha, Základná škola A. Dubčeka, Martin

1. výberové sústredenie

Výsledková listina z 1. výberového sústredenia.

Správa z 1. výberového sústredenia.