O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Medzinárodné kolo IJSO 2021 sa konalo hybridne, so súťažiacimi v domácich krajinách a zástupcami delgácií v Dubaji. Slovenská delegácia ešte vylepšila výsledok z posledného IJSa, spred dvoch rokov. Striebornú medailu získali 5 súťažiaci, Jakub Buzalka, Lujza Lea Lavriková, Michal Semko, Soňa Vasiľová a Igor Vargovič. Bronzovú medailu získal Timotej Bezák. Tento rok sa podarilo trojici v zložení Jakub Buzalka, Michal Semko a Soňa Vasiľová taktiež získať bronzovú medailu za 3. najlepší tímový experiment.

Vedúcimi delegácie boli Iveta Štefančínová (pedagóg Gymnázium J. A. Raymanna, Prešov), Andrej Vlček a Zuzana Magyarová (doktorand FCHPT STU). Priebeh medzinárodného kola v Bratislave zabezpečili Dušan Kavický, Pál Somogyi (obaja doktorandi FMFI UK), a Nina Mayerová (doktorand PriF UK).

Dokumenty k IJSO 2021:

2. výberové sústredenie

Počas leta sa žiaci už tradične pripravovali na 2. výberové sústredenie. Na medzinárodné kolo postúpili prví šiesti súťažiaci

Výsledková listina z 2. výberového sústredenia.

Správa z 2. výberového sústredenia.

 

1. výberové sústredenie (online)

Výsledková listina z 1. výberového sústredenia.

Správa z 1. výberového sústredenia.