O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Prihlasovanie na CK cez úspechy v olympiádach je spustené!

Na stránke kvalifikácie nájdete všetky pokyny. Prihlasovať sa dá do 21.5. 2023

Poznáme výsledky kvalifikácie na CK!

Na stránke kvalifikácie môžete nájsť výsledkovú listinu a vzorové riešenia.

Spustili sme kvalifikáciu pre rok 2023!

Spustili sme kvalifikačné kolo pre rok 2023. Všetky informácie nájdete v časti Kvalifikácia.

Výsledky 1. výberového sústredenia!

1. výberové sústredenie skončilo. Výsledky nájdete v časti 1. výberové sústredenie.

Výsledky kvalifikačného kola sú známe!

Kvalifikačné kolo pozostávajúce z online testu a domáceho experimentu je ukončené a vyhodnotené.
Vzorové riešenia a výsledky nájdete v časti Kvalifikácia.

Spustili sme kvalifikáciu pre rok 2022!

Spustili sme kvalifikačné kolo pre rok 2022. Všetky informácie nájdete v časti Kvalifikácia.

2. výberové sústredenie je za nami!

V Bratislave sa 9.-11.9.2020 uskutočnilo 2. výberové sústredenie IJSO 2020. Na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a pôde Fakulty prírodných vied UK súťažilo 12 najlepších žiakov z domáceho kola. Hoci tento rok nebude najlepšia šestica reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole v Nemecku, cenou útechy mohli byť spoločenské hry, ktorými boli ocenení všetci úspešní riešitelia. Výsledky súťaže nájdete tu. Môžete si prečítať aj kompletnú spravu zo sústredenia.

Medzinárodné kole IJSO 2020 zrušené!

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu Covid-19 sa organizátori rozhlodli zrušiť medzinárodné kolo IJSO vo Frankfurte nad Mohanom. Veríme, že situácia sa ustáli a medzinárodné kolo IJSO v Spojených arabských emirátoch sa v roku 2021 sa uskutoční podľa plánov

Domáce kolo vyhodnotené!

Výsledkovú listinu z domáceho experimentu, ktorá obsahuje zoznam postupujúcich na výberové sústredenie nájdete tu.  

Domáci experiment zverejnený!

Zadania nájdete tu. Tento rok sa celoštátne kolo bohužiaľ nekoná.

Nový ročník spustený!

Aj tento rok hľadáme mladé vedecké talenty. Informácie o prihlásení nájdete tu.

Skvelý úspech z Kataru!

16. ročník IJSO sa konal v exotickom katarskom meste Doha. Mladí slovenskí vedci
zaznamenali v najväčší úspech od roku 2008. Z medzinárodnej súťaže Olympiáda mladých
vedcov (IJSO) si 6 žiakov slovenských škôl odnieslo 2 strieborné a 4 bronzové medaily. V
konkurencii viac ako tristo účastníkov z viac ako 70 krajín sme tak opäť dokázali, že naši žiaci
sú schopní konkurovať aj svetovej špičke. Slovenskú delegáciu reprezentovali traja lídri: Dušan
Kavický (vedúci delegácie), Pál Somogyi a Zuzana Cocuľová a šesť súťažiacich: Adam
Benjamín Plšek (bronzová medaila), Adam Džavoronok (bronzová medaila), Matej Rovder (strieborná medaila), Viktor Imrišek (strieborná medaila), Lujza Lukáčová (bronzová medaila) a Alexandra
Barančíková (bronzová medaila).
 
O úspechu našej delegácie si môžete prečítať aj na portáli touchit.

2. výberové sústredenie je za nami!

V Bratislave sa 11.-13.9.2019 uskutočnilo 2. výberové sústredenie pred IJSO. Na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a pôde Fakulty prírodných vied UK súťažilo 12 žiakov o možnosť reprezentovať Slovensko v Katare na medzinárodnom kole súťaže. Najlepších 6 žiakov bude tak už v decembri bojovať o medajle na medzinárodnej úrovni. Výsledky súťaže nájdete tu. Môžete si prečítať aj kompletnú správu zo sústredenia.

Poznáme víťazov 1. výberového sústredenia!

V Bratislave sa 12.-14.6.2019 uskutočnilo 1. výberové sústredenie pred IJSO. Na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a pôde Fakulty prírodných vied UK súťažilo 24 žiakov o postup na 2. výberové sústredenie, ktoré sa uskutoční v septembri. Najlepších 12 žiakov tak bude ďalej bojovať o možnosť reprezentovať Slovensko v Katare na medzinárodnom kole súťaže. Výsledky súťaže nájdete tu. Môžete si prečítať aj kompletnú správu zo sústredenia.

Poznáme postupujúcich na 1. výberové sústredenie!

Na základe kritérií uvedených v časti pravidlá sme vybrali 24 postupujúcich, ktorí boli pozvaný na 1. výberové sústredenie. Žiaci na 25.-29. mieste sú náhradníci. Zoznam všetkých pozvaných nájdete tu.

Nový ročník IJSO otvorený!

Aj tento rok hľadáme mladé mozgy dychtivé po vedomostiach z prírodných vied. Možnosti ako sa zapojiť sú hneď dve:

 • Prostredníctvom školského experimentu
 • Oznámením už dosiahnutých úspechov v iných súťažiach

Najlepší žiaci budú bojovať o postup na medzinárodné kolo v Katare.

Podrobnejšie pokyny nájdete v časti kvalifikácia a v pravidlách.

Z Botswany sme si priniesli 3 bronzové medaily!

V Botswanskom hlavnom meste Gaborone sa 2.-11.12.2018 konalo medzinárodné kolo súťaže IJSO. Slovensko reprezentovala delegácia v zložení troch lídrov: Dušan Kavický (vedúci delegácie), Katarína Kmeťová a Zuzana Magyarová a šiestich súťažiacich: Hugo Bartha, Adam Benjamin Plšek, Ján Plachý (všetci traja bronzová medaila), Marek Zumrík, Adela Čermáková a Klára Ištoková.
 

Po druhom výberom sústredení ešte bližšie k Botswane!

Adrenalín stúpal a každý riešiteľ čakal na konečný verdikt druhého výberového sústredenia, ktoré sa konalo v Bratislave 3. - 5.9.2018. Desať odvážnych, mladých a horlivých nadšencov vedy riešilo úlohy, ktoré boli ešte o niečo ťažšie, ako tie, ktoré riešili na prvom výberovom sústredení. Každý z nich vedel, že len tí najlepší budú mať možnosť ísť do ďalekej Botswany, ktorá je známa divokou safari, či náleziskami diamantov. 

Každý z riešiteľov pracoval na sebe aj počas prázdnin. Žiaci týždenne dostávali domáce úlohy, ktoré im pomáhali lepšie sa pripraviť na druhé výberové sústredenie. 

Najlepších 6 pôjde hrdo reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži IJSO.

Správa

Výsledková listina

1. výberové sústredenie je za nami!

4.6. - 6.6. sa v Bratislave uskutočnilo 1. výberové sústredenie súťaže IJSO, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov. Prvých dvanásť bolo pozvaných na 2. výberové sústredenie, ktoré sa uskutoční v septembri. Ako náhradník bola pozvaná 13. účastníčka. 

Pre postupujúcich žiakov je počas leta pripravená korešpondenčná príprava z riešenia teoretických úloh. Tým, ktorí prejavili záujem o účasť na letnej škole fyziky bude tento pobyt plne hradený.

Správa

Výsledková listina

Poznáme postupujúcich na CK!

Uzavreli sme prihlasovanie žiakov na CK (1. výberové sústredenie) IJSO 2018. Sme radi, že sa prihlásilo až 44 žiakov, z ktorých všetci už majú za sebou nemalé úspechy. V súlade s pravidlami sme vybrali 23 najlepších. Už 4.-6.6.2018 budú mať príležitosť zúčastniť sa CK (1. výberového sústredenia) a bojovať o šancu reprezentovať Slovensko v Botswane.

Zoznam pozvaných žiakov.

Predĺžený termín prihlasovania

Máme ešte posledné voľné miesta! Prihasovať sa môžete až do 9.5.2018.

Prihlasovanie na IJSO 2018 spustené!

Baví ťa aspoň jedna z prírodných vied fyzika, chémia, biológia? Si narodený po 1. 1. 2003? Súťaž IJSO je tu práve pre teba. Prihlás sa na 1. výberové sústredenie vyplnením dotazníku a uchádzaj sa o cestu na medzinárodné kolo v Holandsku.

Prihlasovanie je otvorené do 30.4. 2018. Predĺžený termín do 9.5.2018.

1. výberové sústredenie sa bude konať v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky 4. 6. – 6. 6. 2018 (pondelok–streda).

Detailné informácie o prihlasovaní v časti kvalifikácia na CK 2018.

Skvelý úspech žiakov v Holandsku!

Z medzinárodného kola vezieme domov 6 bronzových medajlí!

Cesta reprezentantov na IJSO 2017

12.12. Pred odletom si ešte užívame Amsterdam!

11.12. Dnes bude záverečný ceremoniál. Dúfame vo veľa medailí!

10.12. Testy domoderované, body sú finálne, ale ako decká dopadli, nevieme ešte ani my!

9.12. Dnes ukončili súťažiaci tretí, tentokrát praktický test, v ktorom pracujú v tímoch. My sme dnes navštívili Amsterdam a zajtra tam pôjdu žiaci. My budeme zajtra moderovať ich body dúfajúc v čo najviac medajlí.  

7.12. Dnes decká písali teoretický test a my sme ešte nevideli zadania praktického testu v laboratóriu a bolo nám umožnené sa s našimi reprezentantami stretnúť.


5.12. Decká dnes súťažili, dúfame, že ABCD test zdarne zvládli. Určite ich aj nás ráno prekvapil Mikuláš, ktorý zanechal sladkú odmenu a navštívil nás dokonca aj naživo!

4.12. Otvárací ceremoniál začína!

 

3. 12. Po skorom rannom zobudení sme sa presunuli na Schwechat. Po bezproblémovom prílete sme žiakov ubytovali v hoteli, kde sa o nich bude ďalej starať ich sympatická guidka Anouk. Zajtra začíname otváracím ceremoniálom.

Predodletové sústredenie začalo!

Šestica žiakov sa intenzívne pripravuje na medzinárodné kolo. Snažíme sa predovšetkým doplniť ich praktické zručnosti.

Včera (30. 11.) absolvovali na Prírodovedeckej fakulte UK chemický experiment s určovaním neznámej zlúčeniny pod vedením RNDr. Jany Chrappovej, PhD. a biologický experiment zameraný na cytológiu rastlín zastrešený Mgr. Katarínou Juríkovou.

Dnes po rátaní chemických príkladov trénujú meranie rezistivity pod dohľadom doc. RNDr. Františka Kundracika, CSc. a večer si plánujeme oddýchnuť v príjemnej atmosfére bratislavských vianočných trhov.

Predodletové sústredenie 

Pred odchodom do Holandska zlepšíme ešte praktické a teoretické schopnosti reprezentatov na predodletovom sústredení v dňoch 29.11. – 3. 12. 2017 v Bratislave.

Tešíme sa na nich!

2. výberové sústredenie ukončené

Testy opravené, experimenty urobené - dnes sme vyhodnotením letnej prípravy a vyhlásením výsledkov 2. výberového sústredenia uzatvorili  dnešný prgram.

Na medzinárodné kolo postúpili:

 1. Lukáš Gáborik, Gymnázium J. G. Tajovského, B. Bystrica
 2. Zuzana Lukáčová, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
 3. Michaela Rusnáková,  Gymnázium, Alejová, Košice
 4. Marek Zumrik, Gymnázium J. Lettricha, Martin
 5. Alex Blandón, Gymnázium, Poštová, Košice
 6. Hugo Bartha, Základná škola A. Dubčeka, Martin

V príprave účastníkov plánujeme pokračovať aj ďalej.

Začalo 2. výberové sústredenie

Pozvaní žiaci sa 20.-22. septembra zúčastňujú 2. výberového sústredenia. Dominik Filipek účasť bohužiaľ odmietol, nahradil ho siedmak Hugo Bártha.

Účastníkom držíme palce, čakajú na nich náročné tri dni. 

Letná príprava

Aby žiaci pozvaní na výberové kolo zlepšili svoje teoretické vedomosti a zvýšili svoje šance na medzinárodnom kole, rozhodli sme sa tento rok už tretíkrát usporiadať pre nich letnú prípravu. Každý týždeň im pošleme jeden príklad z fyziky, chémie a biológie, ktorý im opravíme a obodujeme. 

Prebehlo 1. výberové sústredenie

V dňoch 29. až 31. mája sa konalo 1. výberové sústredenie kolo IJSO v Bratislave.

Na výberové kolo boli pozvaní nasledovní žiaci:

 1. Lukáš Gáborik - ZŠ Radvanská, Banská Bystrica
 2. Zuzana Lukáčová - ZŠ Šmeralova, Prešov
 3. Alex Blandón - ZŠ Belehradská, Košice
 4. Michaela Rusnáková - Gymnázium, Alejová, Košice
 5. Dominik Filípek - ZŠ Karpatská, Žilina
 6. Adam Herda - Základná škola, Skýcov
 7. Marek Zumrik - Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
 8. Viliam Furík - ZŠ Ul. A. Stodolu, Martin
 9. Sandra Vavrúšová - ZŠ Trenčianske Jastrabie

Pozrite si výsledkovú listinu a správu z 1. výberového sústredenia.

Prihlasovanie na IJSO 2017 spustené!

Baví ťa aspoň jedna z prírodných vied fyzika, chémia, biológia? Si narodený po 1. 1. 2002? Súťaž IJSO je tu práve pre teba. Prihlás sa na 1. výberové sústredenie vyplnením dotazníku a uchádzaj sa o cestu na medzinárodné kolo v Holandsku.

Prihlasovanie je otvorené do 5.5. 2017.

1. výberové sústredenie sa bude konať v Bratislave na Fakulte matematiky fyziky a informatiky 29. 5. – 31. 5. 2017 (pondelok–streda).

Úspech z Bali

Naša výrazne okresaná delegácia troch žiakov a dvoch vedúcich si z Bali odnáša okrem zážitkov aj pekný úspech. Všetci traja súťažiaci vybojovali bronzové medaily. Blahoželáme!

Medzinárodné kolo IJSO na Bali

Ďňa 1. 12. 2016 začína cesta našich reprezentantov na Bali. Držíme im palce!

4. 12. 2016 majú súťažiaci za sebou test. Zatiaľ ide všetko hladko vďaka ukážkovej organizác ii podujatia. Veríme, že z našich žiakov už opadla tréma a naplno si užívajú krásne ubytovanie a bohatý kultúrny program.

Sledujte tiež fotogalériu!

8. 12. 2016 je dosúťažené. Žiaci zvládli teoretické úlohy aj experiment a čaká ich už len kultúrny program. Vedúci ešte zajtra zabojujú o body počas moderácií.

10. 12. 2016 - slávnostnú záverečnú ceremóniu si prišiel pozrieť aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Indonézii pán Michal Slivovič. Spolu s nami oslávil zisk troch bronzových medailí.

11. 12. 2016 - posledný deň sme využili na spoznávanie Bali. Pre žiakov sme pripravili zájazd k vodopádom, sopke, na kávových plantážach sme sa učili o príprave kávy a korenín a napokon sme si pozreli aj terasovité ryžové polia. Po pestrom dni odchádzame plní zážitkov domov.

1. výberové sústredenie IJSO prebehlo

V dňoch 23. – 25. 5. 2016 sa na FMFI UK v Bratislave konalo výberové sústredenie na IJSO 2016, ktoré sa bude konať v decembri na Bali (Indonézia). Na základe internetového testu a výsledkov v prírodovedných súťažiach sme pozvali 17 súťažiacich z celého Slovenska. Tí počas troch dní absolvovali súťaž v podobnej štruktúre, ako bude na medzinárodnom kole (test, teória z fyziky, chémie a biológie a experimenty z fyziky, chémie a biológie). Na základe výsledkov sme zostavili poradie, pričom prvých 7 súťažiacich postúpilo do ďalšieho kola výberu, ktoré sa bude konať v septembri opäť na FMFI UK v Bratislave. Keďže hneď po sústredení sa ukázalo, že jedna postupujúca sa ďalšieho výberu nemôže zúčastniť, dpolnili sme postupujúcich o ďalšieho súťažiaceho v poradí. 

Podrobnejšie výsledky sú vo výsledkovej listine.

 Výber na IJSO 2016

Ak sa chceš zúčastniť výberu na IJSO 2016, ktorá sa bude konať v Indonézii na ostrove Bali, musíš sa najprv prihlásiť na tejto stránke a vyplniť on-line test. Pri vypĺňaní údajov vo svojom profile nezabudni uviesť svoje doterajšie úspechy v olympiádach (účasť v krajskom kole a prípadne aj dobré umiestnenie je takýmto úspechom), lebo pozývať budeme nielen na základe výsledkov testu, ale aj na základe výsledkov v olympiádach. 

On-line test bude dostupný na vypĺňanie v sobotu, 30. 4. 2016, od 10:00 do 11:30. Zatiaľ si môžeš odskúšať vyplniť "Test na vyskúšanie" - aby si vedel(a), ako sa s on-line testom pracuje a nebol(a) si potom zaskočený(á).

  

Cesta reprezentantov na IJSO 2015

Sledujte tiež fotogalériu!

10. 12. o 12:19 - Je rozhodnuté! Na slávnostnom ceremoniáli se sa dozvedeli výsledky - máme dve bronzové medaily (Peter a Adam). Blahoželáme oceneným k tomu, že sa dokázali umiestniť nadpriemerne spomedzi tých najšikovnejších žiakov z celého sveta!

7. 12. o 13:11 - Deti majú za sebou prve dve kolá. Zatiaľ sa najlepšie darilo Petrovi, ktorý zabodoval najmä na teoretických úlohách. Rozhodujúce je však porovnanie s ostatnými súťažiacimi, ktoré nebude známe až do záverečného ceremoniálu. Deti sú v poriadku, dnes majú voľno a vedúci majú najnáročnejší deň - úpravu a preklad experimentálych úloh. Držme súťažiacim palce, aby sa im experiment podaril a zvýšili si tak šance na medailu.

 6. 12. o 19:08 - Po dvoch náročných dňoch (pre vedúcich aj súťažiacich) mali vedúci spoločný program s deťmi (pozrite si fotogalériu). Súťažiaci majú za sebou dve z troch kôl (test a teóriu). Deti majú trochu rozpačité pocity (naozaj to je ťažké), ale to nič neznamená - dôležité je to, aké podali výkony v porovnaní so súpermi z iných krajín. Medaily sa dostávajú za relatívne umiestnenie v poli súťažiacich, nie za absolútne dosiahnuté body. Vedúci dnes pracujú na preklade experimentálnych úloh, deti majú výlet. 

3. 12. o 18:05 - Dnes bol otvárací ceremoniál. Vedúci deťom odobrali pasy a telefóny. Deti mali poobede voľno a vedúci pracovali na teste. Všetci sú zdraví.

 2. 12.2015 o 8:43 - Cesta do Kórey prebehla bez problémov, rovnako ako vlakový transport zo Soulu do Daegu. Všetcci sú už ubytovaní v hoteli a dnes ich čaká slávnostný otvárací ceremoniál.. 

1. 12.2015 o 17:45 - Vedúci sa ohlásili z Moskvy. Zatiaľ cesta prebieha hladko, deti sú veselé a využívajú voľný čas na kladenie otázok z fyziky vedúcim. Onedlho nastupujú na hlavný let.

1. 12.2015 o 15:40 - Lietadlo pristálo v Moskve o 17:34 miestneho času. 

1. 12.2015 o 13:00 - Vedúci tímu hlásia, že úspešne prešli kontrolami a celý tím sedí v lietadle do Moskvy, ktoré sa práve chystá na štart. 

1. 12.2015 o 10:00 - Po dlhej ceste (kvôli zápcham) v MHD sa tím úspešne dopravil na autobusovú stanicu Mlynské Nivy a podľa plánu odišiel o 10:00 autobusom na letisko Schwechat.

  

  Reprezentačný tím na IJSO 2015 je známy

Druhé výberu na IJSO 2015 v Južnej Kórei sa konalo v Bratislave 14. – 16. 9. 2015, kde bol zostavený trojčlenný reprezentačný tím (výsledková listina). Slovensko budú reprezentovať: Peter Rukovanský, Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Zámky, Adam Straka, Gymnázium V. Mihálika, Sereď a Jakub Jobus, Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany.

Letná škola FKS a TMF (odporúčaná aj pre účastníkov IJSO)

Letná škola FKS a TMF bude prebiehať od 27. 7. do 7. 8. na FMFI UK v Bratislave. Prihlásiť sa je potrebné do konca júna. Účastníci letnej školy sa jej nutne nemusia zúčastniť celej, no je to odporúčané vzhľadom na náväznosť programu. Ubytovanie je zabezpečené v priestoroch Vysokoškolského internátu Ľ. Štúra - Mlyny. Ďalšie dôležité informácie nájdete na letnaskola.fks.sk . Letná škola je odporúčaná ako príprava (nielen) pred výberovým sústredení IJSO.

Výsledky celoštátneho kola výberu na IJSO 2015

Celoštátneho kola výberu na IJSO 2015 sa konalo 3. – 5. 6. 2015 v Bratislave na FMFI UK. Zúčastnilo sa ho 24 súťžaiacich, ktorých sme pozvali na základe prejaveného záujmu a doterajších výsledoch na MO, FO, ChO a BiO. Do ďalšieho kola výberu postúpilo 7 víťazov, ku ktorým sme pridali o rok mladšiu Alicu Ištókovú, ktorá napriek vekovému handicapu sa dokázala medzi o rok staršími spolužiakmi presadiť. Ďalšie výberové spstredenie sa bude konať v poloovici septembra v Bratislave na FMFI UK. Pozrite si tiež výsledkovú listinu a zadania teoretických úloh.

Prihlasovanie na IJSO 2015

Prihlasovanie na IJSO 2015 sa začalo. Na rozdiel od minulých rokov, v tomto roku pozveme žiakov na prvé kolo výberu nie na základe výsledkov internetového testu a domáceho experimentu, ale na základe doterajších úspechov v predmetových olympiádach. Vyplňte elektronicky prihlášku a nezabudnite v nej uviesť všetky doterajšie úspechy. Potom ju zašlite e-mailom na v nej uvedenú adresu.

Výsledky IJSO 2014

Slovensku sa podarilo získať jednu bronzovú medailu (Samuel Ján Plesník), výsledky ostatných nestačili na konkurenciu. Dúfali sme, že na experimente naši žiaci dobre zabodujú, nestalo sa to však. 

Cesta na IJSO 2014 začala

11.12. 2014 o 07:39 Odchádzame z hotela na letisko a tešíme sa domov. 

10.12. 2014 o 18:14 Dnes bol záverečný ceremoniál,kde sme sa dozvedeli konečné výsledky. Slovensku sa podarilo získať jednu bronzovú medailu (Samul Ján Plesník), výsledky ostatných nstačili na konkurenciu. Dúfali sme, že na experimente naši žiaci dobre zabodujú, nestalo sa to však. 

9.12. 2014 o 11:21 Je dobojované. Súťažiaci majú za sebou poledné kolo súťaže (experiment) a dostali späť svoje telefóny. Vedúcich čaká ešte odsúhlasenie výsledkov a zajtra bude záverečný ceremoniál, na ktorom sa dozvieme výsledky. Celodenný výlet sme mali do Ánd, kde sme si pozreli Aconcaguu a tiež zaujímavý prítodný travertínový most..

6.12. 2014 o 20:54 Včera mali vedúci ťažký deň, Od rána sa pripravovali úlohy teoretickej skúšky, hotové boli dnes cca o 02:00, Potom sme začali s prekladom do slovenčiny, ktorý sme ukončili ráno o 7:30. Striedali sme sa pri oddychu, takže sme spali 3 hodiny. Potom dnes doobeda deti teoretické úlohy.Zdali sa nám aj im primerané, bolo ich však veľmi veľa (asi 30 strán textu). Takže väčšina súťažiacich (aj z iných krajín) nestihla všetko.

Večer sme sa s deťmi stretli u nich na hoteli. Majú sa dobre, boli na exkurzii k neďalekému jazeru, ktoré predstavuje zásobáreň vody pre mesto. Sú veľmi spokojní so svojimi lokálnymi sprievodcami (sú naozaj veľmi sympatickí) a ako sa vyjadrili aj oni,sympatie sú vzájomné.

Ďeťom zobrali mkobilné telefóny hneď po úvodnom ceremoniáli a dostanú ich späť až po poslednej skúške pozajtra, Takže pozajtra od obeda už budete môcť so svojimi deťmi hovoriť alebo SMSkovať.

Inak všetci sú zdraví a majú dobrú náladu.

4.12. 2014 o 20:15 Včera bol úvodný ceremoniál a po ňom sme tvorili a prekladali test. Ten dnes doobeda deti riešili. Bol pomerne ľahký, takže z neho mali celkom dobrý dojem. Popoludní sme sa s deťmi stretli na exkurzii do miestneho vinárskeho podniku a do výrobne kvalitného balzamikového octu a najjemnejšieho olivového oleja. Ďeťom sa v Argentíne páči a majú dobrú náladu.

2.12. 2014 o 18:50 Šťastne sme docestovali do Mendozy, kde nás na letisku čakali organizátori. Celá cesta prebehla nakoniec úplne hladko.Momentálne sa ubytovávame na hoteloch a čaká nás večera. Zajtra doobeda začne súťaž otváracím ceremoniálom v hoteli Savoya (kde bývajú deti). 

2.12. 2014 o 13:38 Čakáme v Buenos Aires na let do Mendozy. Let z Frankfurtu prebehol hladko. Viacerí cestujúci kvôli štrajku nestihli odlet, takže bolo aj dosť voľných miest a mohli sme sa pphodlne uložiť na spánok.  Vymenili sme si na letisku peniaze a boli sa naobedovať.

1.12. 2014 o 17:34 Cesta začala dramaticky - štrajkom zamestnancom Lufthanzy a zrušením ledu z Viedne do Frankfurtu. Vďaka pomoci všetkých zainteresovaných sa podarilo zmeniť let na odlet o 15:10 z Viedne, Načas prišli aj cestujúci z Dolného Kubína, Levíc aj Martina, takže sme stihli let vo Viedni. Problém bol aj s hlavným letom z Frankfurtu do Buenos Aires, lebo ten istý let 2. 12. je zrušený a cestujúcich presunuli na dnes a pozajtra. Už to vyzeralo zle, ale nakoniec zabralo to, že sme skupina s deťmi a poslali nás do Frankfurtu. Ešte pred odletom vo Viedni sa podarilo "oživiť" našu rezerváciu z 30. 11. a tak sme z Viedne odleteli s vytlačenými boarding passmi na hlavný let. Teraz sedíme vo Frankfurte, čakáme a veríme, že zmätky už skončili. 

Sledujte tiež fotogalériu.

Reprezentačný tím je známy

V dňoch 17.-18.9. sa na FMFI UK a PriF UK konalo výberové sústredenie IJSO. Súťažiaci na ňom riešili teoretické aj experimentálne úlohy. Aj vďaka úsporným opatreniam sa podarilo nájsť finančné prostriedky na cestu pre štandarný počet študentov (šesť) . Preto prví šiesti zúčastnení študenti budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole IJSO.

Tu je výsledková listina .

Výberové sústredenie IJSO

V dňoch 16.-17.9. 2014 sa na FMFI UK a PriF UK v Bratislave bude konať výberové sústredenie IJSO, na ktorom zostavime trojčlenný reprezentačný tím. Ten bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole IJSO. 

Program:

16.9. 2014 (utorok)
8:30  začiatok sústredenia na FMFI UK v Bratislave v Mlynskej doline. Zraz pri vrátnici F2 (z južnej strany).
9:00 - 12:00   teoretická skúška
12:00 - 13:00  obed
13:00 - 16:00  experiment

17.9. 2014 (streda)
9:00 - 11:30  test
11:30 - 12:30  obed
do 13:00  vyhodnotenie sústredenia

Vložné na sústredenie je 10 EUR a zahŕňa 2x obed v jedálni FMFI UK a materiál na experiment. Vložné sa uhrádza na mieste na začiatku sústredenia.

Poloha miesta sústredenia: https://www.google.com/maps/@48.1512375,17.0699993,18z

Kvôli ubytovaniu odporúčame obrátiť sa individuálne na internát Družba, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti miesta sústredenia (asi 400 m, max 10 minút pešo) a ktorý má k dispozícii aj izby hotelového typu: http://www.hoteldruzba.sk/, prípadne využiť služby iných ubytovacích zariadení v Bratislave.

Víťazi Celoštátneho kola IJSO

V dňoch 26.-28.6. na Štrbskom Plese prebehlo Celoštátne kolo IJSO. Z nich sme vybrali 7 žiakov, ktorí sa zúčastnia v septembri výberového sústredenia a z nich traja poletia reprezentovať Slovensko na medzinárodné kolo IJSO. Kompletná výsledková listina je tu.

Pozrite si tiež galériu, všetky fotografie si môžete stiahnuť tu.

Prebieha prihlasovanie na celoštátne kolo IJSO

Prebieha prihlasovanie na celoštátne kolo IJSO. Účastníkov sme pozvali na základe výsledkov z testu a domáceho experimentu

Test IJSO za nami

21.3. 2014. Internetový test prebehol včera bez technických problémov. Ukázalo sa však, že "tlačiarenský škriatok" pomenil text v úlohe 4 (okuliare), čím sa stalo, že bolo správnych niekoľko odpovedí. Preto sme uznali všetky odpovede (všetci súťažiaci dostali za túto úlohu 1 bod). Za chybu sa ospravedlňujeme.

Nový ročník IJSO 2014 začal

29.1. 2014. Začína nový ročník IJSO. Zverejnili sme domáci experiment, vyriešenie ktorého je prvým krokom k účasti na medzinárodnom kole IJSO, ktoré sa bude konať približne 2.-12.12. 2014 v Mendoze v Argentíne.

Medzinárodné kolo IJSO

11.12. 2013 o 15:50 Je rozhodnuté. Získali sme 3 bronzové medaily (Filip Čermák, Gabika Krajčírová, Ján Hunák). Výsledné poradie trochu zamiešalo to, že tím A nezvládol experiment tak dobre, ako sme očakávali (zato tím B podal slušný výkon). Tým sa stalo, že Filip Čermák nedostal striebornú medailu a takisto by bronz získali ešte ďalší 1 - 2 reprezentanti. O tom však súťaženie je -  treba mať aj trochu šťastia. Zisk troch medailí je však primeraný výsledok a vraciame sa domov spokojní.

9.12. 2013 o 03:15 - Práve sme dokončili preklad experimentálnych úloh. V porovnaní s teóriou sa nám zdajú byť síce obsiahle, ale pomerne ľahké. Nie je v nich nič, na čo by sme súťažiacich doma nepripravovali. Sme teda optimistickí.
Dnes sme sa dozvedeli aj výsledky teoretickej skúšky, ktoré nás príjemne prekvapili. Opäť najlepšie zabojoval Filip Čermák a získal 21,5 bodu z 30. Zdá sa, že sa domov vrátime aspoň s jednou-dvoma medailami. Všetko však závisí od toho, ako v  teórii dopadli súperi a ako zvládneme dnešný experiment.

7.12. 2013 o 23:45 - Súťažiaci majú za sebou aj teoretickú skúšku. Ak sme test označili za ťažký, potom polovica teoretickej skúšky (najmä chémia) si zaslúži pomenovanie - neprimerane náročná a úplne nevhodná pre žiakov tejto vekovej kategórie. Viaceré krajiny vrátane Slovenska vyjadrili nesúhlas s takto pojatou skúškou a pracujú na zmene sylabu súťaže (resp. za jeho prinavrátenie do normálu).

Našťastie sú inak všetci v poriadku a v dobrej nálade. Dnes sme mali spoločnú večeru a po nej voľnú zábavu na trávniku pred hotelom. Prišli aj predajcovia tradičných indických výrobkov, takže podaktorí už nakúpili suveníry.  Pozrite si fotky :-)

Zajtra pripravujeme a prekladáme zadanie experimentu. V tom sú slovenskí žiaci tradične dobrí, takže snáď všetko dobre dopadne.

5.12. 2013 o 23:50 - Sú známe výsledky testu. Bol ťažší, než minulý rok, čomu zodpovedajú aj nižšie body. Relatívne najľahšia bola už tradične biológia.  Najviac sa darilo Filipovi Čermákovi (21,25 bodu z 30), ktorý v úlohách z chémie neurobil ani jedinú chybu. Samotný počet bodov však nie je podstatný, dôležité je to, koľko bodov získali súťažiaci z iných krajín, a to sa dozvieme až na záver súťaže.

5.12. 2013 o 2:25  - Skončila príprava testu, vedúci môžu isť spať. Dnes dopoludnia budú žiaci test riešiť, držíme im palce.

4.12. 2013 o 11:30 - Je po úvodnom ceremoniáli, začína práca na teste. Žiakom boli odobrané mobilné telefóny, 7.12. poobede ich dostanú späť na jeden deň, 9.12. ich dostnú späť natrvalo.

4.12. 2013 o 8:30 - Let prebehol bez problémov, všetci sú v poriadku. Chystáme sa na slávnostné otvorenie súťaže.

2.12. 2013 o 13:30 - Reprezentatnti úspešne prešli bezpečnostnými kontrolami a čakajú vo Viedni na nastupovanie do lietadla.

Sledujte tiež fotogalériu!

Výsledky celoštátneho kola výberu IJSO

V dňoch 15.-18. mája 2013 sa v Starej Lesnej konalo celoštátne kolo výberu na medzinárodné kolo IJSO 2013.

Zúčastnilo sa ho 27 žiakov z celého Slovenska - pozrite si výsledkovú listinu.

Podklady pre preplatenie cestovného na CK IJSO sú tu: zmluva a vyúčtovanie. Prosíme účastníkov, aby oba doklady vyplnili, vytlačili, podpísali a spolu s cestovnými lístkami poslali na adresu uvedenú v dokladoch. Prípadné otázky k vyúčtovaniu smerujte na plesch@savba.sk.

Postupujúci na celoštátne kolo výberu IJSO

Do IJSO 2013 sa zapojilo 348 žiakov. Na CK IJSO postúpili žiaci, ktorí získali v súčte za experiment a test aspoň 30 bodov (polovica). Ďalej sme pozvali všetkých, ktorí získali aspoň 16 bodov z testu, alebo aspoň 24 bodov z experimentu. CK IJSO sa bude konať v Starej Lesnej v dňoch 15.-18.5. 2013 (príchod účastníkov na miesto sústredenia je v stredu 15.5. večer, odchod je v sobotu 18.5. ráno).

Zoznam postupujúcich je tu.

Pozvánka na sústredenie spolu s návratkou je tu.

Experiment ISJO 2013 spolu s riešeniami si môžete pozrieť tu.

Test s vyznačenými správnymi odpoveďami je tu.

Test IJSO a domáci experiment

Test IJSO sa bude konať v stredu, 10.4. 2013 od 10:00 do 12:00. Na stránke je "Test na vyskúšanie", aby ste sa oboznámili s reakciou systému na zadávanie odpovedí.  Nezabudnite tiež, že termín pre poslanie riešení domáceho experimentu je 8.4. 2013 (pondelok).

Nový ročník IJSO 2013 začal

 Zverejnením zadania domáceho exprimentu 22.2. 2013 začal nový ročník výberu na medzinárodné kolo IJSO 2013. To sa bude konať začiatkom decembra v v Indii v blízkosti Bombaja. Zapojiť sa môžu všetci žiaci s rokom narodenia 1998 a neskôr.

Bronz z medzinárodného kola IJSO 2012

Na medzinárodnom kole IJSO v Teheráne naši žiaci získali 3 bronzové medaily. Najviac sa im darilo v experimente (gélová elektroforéza), kde ich iba 0,5 bodu zo 40 možných delilo od medailí za najlepší experiment.
Slovensko reprezentovali:
• Jonák Juraj, Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín – bronzová medaila
• Hruška Monika, Gymnázium Hlohovec – bronzová medaila
• Ružičková Natália, 1. Súkromné Gymnázium Bajkalská, Bratislava – bronzová medaila
• Krištof Štefan, ZŠ a Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov
• Krajčírová Gabriela, Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
• Kováčová Veronika, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď
Viac informácií nájdete v správe.

Výberové sústredenie IJSO

V dňoch 12. až 14.9. 2012 sa v Bratislave uskutočnilo výberové sústredenie IJSO. Okrem Moniky Hruška, ktorá pre svoj pobyt v Nemecku spravila výber individuálne, sa na ňom zišli ostatní nominovaní žiaci a žiačky. Sústredenie ukázalo, že poradie na celoštátnom kole bolo stanovené veľmi rpesne, lebo zoznam nominovaných sa od poradia výsledkov na CK líšil len minimálne, keď si posledné nominačné šieste miesto dokázala vybojovať Gabika Krajčírová na úkor Štefana Lúčneho, ktorému zostala úloha náhradníka. Okrem Gabiky a Moniky si miesto vybojovali Juraj Jonák, Natália Rúžičková, Štefan Krištof a Veronika Kováčová. Pozrite si tiež výsledkovú listinu.

Celoštátne kolo výberu na IJSO 2012

V dňoch 16.-18.5. 2012 sa v Starej Lesnej konalo celoštátne kolo výberu na medzinárodné kolo IJSO, ktoré sa bude v decembri konať na ostrove Kish v Perzskom zálive. Zúčastnilo sa ho 26 žiakov, ostatní sa pre chorobu ospravedlnili. Po troch zaujímavých a náročných dňoch boli známe výsledky výberu - pozrite si výsledkovú listinu.  Všetci žiaci dostali ako cenu zbierku riešených úloh IJSO, prvých 15 žiakov k tomu získalo aj ročné predplatné časopisu QUARK. Najväčšiu radosť mali, samozrejme, víťazi, ktorí postúpili v súťaži ďalej. Deväť víťazov sme doplnili o Katarínu Strakovú zo Serede, keďže je o dva roky mladšia od svojich súperov a napriek tomu dosiahla podobné výsledky. Dostane tak šancu na jeseň bojovať o miestenku na medzinárodné kolo.

 Postupujúci na celoštátne kolo výberu na IJSO 2012 sú známi 

Po miernom zdržaní spôsobenom množtvom zaslaných riešení experimentu, ktoré bolo treba opraviť, sú konečne známi postupujúci na celoštátne kolo výberu. Pozrite si výsledkovú listinu a stiahnite si pozvánku,

Vo výsledkovej listne sú iba postupujúci žiaci, ostatní si môžu svoje výsledky pozrieť v profile. Body za experiment sa objavia čoskoro, ospravedlňujeme sa za zdržanie spôsobené technický problémami s desatinnými číslami.

Test IJSO 2012 úspešne prebehol  

Dňa 3. apríla v čase od 10:00 do 12:00 sa konal internetový test. V "Profile" súťažiacich sa v najbližších dňoch objaví počet získaných bodov. Napriek tomu, že počítač vypočíta body automaticky, kontrolujeme každý vyplnený test. Medzitým si môžete pozrieť správne odpovede.

Zároveň opravujeme riešenia domáceho experimentu, body za ne budú k dispozícii po Veľkej noci.

Internetový test sa blíži

3.4. 2012 sa v čase od 10:00 do 12:00 bude konať internetový test. Súťažiaci majú v "Profile" pripravený krátky test na odskúšanie. Riešenia domáceho expermentu treba odovzdať do 2.4. 2012.

Výber na IJSO 2012 začal

14.2. 2012. Výber na medzinárodné kolo IJSO 2012, ktoré sa bude konať v decembri na ostrove Kish v Perzskom zálive, práve začal. Od dnešného dňa je k dispozícíí zadanie domáceho experimentu, riešenie ktorého je prvým krokom k reprezentácii Slovenska na IJSO 2012. Zaregistrujte sa do súťaže a stiahnite si zadanie domáceho experimentu!

Harmonogram súťaže:

 • 14.2. 2012 - zverejnenie domáceho experimentu
 • 2.4. 2012 - odovzdanie riešení domáceho experimentu
 • 3.4. 2012, 10:00 - 12:00 - test (cez Internet), najlepších 30 - 40 žiakov (z experimentu a testu) postupuje na celoštátne kolo výberu
 • 16.-18.5. 2012 - celoštátne kolo výberu v Starej Lesnej (asi 10 najúspešnejších postupuje)
 • 19.-21.9. 2012 - výberové sústredenie v Bratislave - zostavenie 6 členného reprezentačného tímu
 • približne 1.-10.12. 2012 - medzinárodné kolo IJSO, ostrov Kish v Perzskom zálive

Súťaž pre školy o finančný príspevok! 

Aby sme podporili prípravu žiakov na najaktívnejších školách, odmeníme sumou 300 € školu, z ktorej príde najviac riešení domáceho experimentu, rovnakou sumou oceníme školu, z ktorej sa zapojí najviac žiakov do internetového testu a tou istou sumou aj školu, ktorej žiaci dosiahnu najlepšie výsledky na celoštátnom kole výberu. Za uvedenú sumu si budete môcť zakúpiť materiál, ktorý Vám pomôže pri príprave žiakov z fyziky, chémie alebo biológie. 

IJSO 2011 - výsledky

Každý zo slovenských reprezentantov získal na IJSO 2011 v juhoafrickom Durbane medailu!!! Deti podali nadpriemerné výkony, čo sa prejavilo vo výsledkoch. Štefan Stanko si vybojoval striebro. Druhý najlepší výsledok dosiahla Ivana Mrázová, ktorej strieborná medaila unikla iba o vlások, takže sa musela uspokojiť s bronzom. Za nimi potom nasledoval Matúš Ján Dominka a ostatní - všetci dostali bronzové medaily. Sme radi, že celoročná práca priniesla svoje ovocie. Je príjemné vidieť, že slovenskí žiaci sa dokážu presadiť v konkurencii tých najlepších. Zlaté medaily si tradične rozdelili najmä Rusko, Tajwan, Singapúr a Honkong.