O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Materiály k súťaži v roku 2016:

výsledková listina - z celoštátneho kola

experiment z fyziky - na celoštátnom kole

výsledková listina - z výberového sústredenia

experiment z fyziky - na výberovom sústredení

správa - z medzinárodného kola