Fotografie - Olympiáda mladých vedcov

 

Fotogaléria - 2017 - Holandsko


image1

Vlajky pripravené na otvárací ceremoniál

image1

Nácvik nosičov vlajok

image1

Účasť na súťaži bola naozaj medzinárodná

image1

Po prvej noci strávenej prekladaním nás organizátori zobrali na obhliadku mesta

image1

Jeden z mnohých obrazov, ktoré sme v mali v Amsterdame možnosť vidieť

image1

Po pár dňoch sme sa opäť stretli s našimi študentmi

image1

Knižnica v národnom múzeu v Amsterdame

image1

Organizačný tím študentov miestnej univerzity sa o nás vzorne staral počas celej súťaže

image1

Dobrá nálada pri zoznamovaní sa s ostatnými účastníkmi

image1

Na návšteve v múzeu

image1

Záverečný ceremoniál sa organizátorom naozaj vydaril

image1

Bronzoví medailisti. Medzi nimi aj naši: Marek Zumrík (druhý zľava) a Alex Blandón (tretí sprava)

image1

Náš reprezentačný tím s plným medailovým ziskom a ich sprievodkyňa Anouk