O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Medzinárodné kolo 2020 vo Frankfurte bolo z dôvodu pandémie COVID-19 zrušené.

 

Dokumenty k IJSO 2020:

2. Výberové sústredenie

Hoci sa medzinárodné kolo neuskutočnilo, v septembri sa uskutočnilo "výberové sústredenie", na ktoré bolo pozvaných 12 najlepších súťažiacich na základe kvalifikácie. Samotnému výberovému sústredeniu predchádzala už tradičná letná príprava, ktorej výsledky boli započítané aj do finálneho hodnotenia.

Výsledková listina z výberového sústredenia.

Správa z výberového sústredenia.