O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Kvalifikácia na 1. výberové sústredenie olympiády mladých vedcov 2022

 

1. výberové sústredenie Olympiády mladých vedcov (1. VS IJSO) sa predbežne uskutoční v júni 2022 (samozrejme, ak to prebiehajúca pandemická situácia dovolí). Súčasťou kvalifikácie na 1. VS IJSO je domáci experiment, ktorý žiaci so záujmom o fyziku, chémiu či biológiu môžu riešiť doma, a online test.. Na základe výsledkov kvalifikácie a účasti žiakov na predmetových súťažiach pozveme najlepších riešiteľov na 1. výberové sústredenie. Najlepší riešitelia následne absolvujú online letnú prípravu a budú pozvaní na 2. výberové sústredenie v septembri, na ktorom budeme vyberať šesticu reprezentujúcu Slovensko na medzinárodnom kole IJSO!

Domáci experiment a online test

Do 16.3. 2022 mohli riešitelia vypracovať domáci experiment a 17.3. 2022 prebehol online test. Zadania a vzorové riešenia nájdete nižšie. 

Online test

 

Domáci experiment

 

Samotného kvalifikačného kola sa zúčastnilo vyše 200 riešiteľov. Detailné výsledky nájdete vo výsledkovej listine. Pozvaným na 1. výberové sústredenie gratulujeme!

Výsledková listina

 

Kvalifikácia cez úspechy v iných súťažiach

Účastníci 1. VS IJSO budú doplnení minimálne 7 najlepšími riešiteľmi predmetových olympiád a korešpondenčných seminárov. Kvalifikačné body budú udelené podľa nasledovného kľúča, pričom v každej z kategórií sa počíta iba najlepší výsledok:

Predmetové olympiády

Umiestnením sa v okresných a krajských kolách predmetových olympiád (biologická, chemická a fyzikálna) sa súťažiaciam za každú z nich udelí nasledovný počet bodov:

Krajské kolo: 1.-3. miesto 40 b
Krajské kolo: úspešný riešiteľ 30 b
Okresné kolo: 1.-3. miesto 20 b
Okresné kolo: úspešný riešiteľ 15 b

 

Spolu možno za predmetové olympiády získať až 120 bodov.

Korešpondenčné semináre

Za umiestnenia v korešpondenčných seminároch z fyziky (Pikofyz, FKS, Výfuk a pod.), z chémie (KSICHT, Výbuch a pod.), a z biológie (STEB a pod.) sa prideľujú za každý predmet kvalifikačné body podľa tabuľky nižšie. Ak korešpondenčný seminár zahŕňa viacero vied (napr. Labák: fyzika, chémia aj biológia), pridelené kvalifikačné body sa rozložia do všetkých kategórii rovnomerne:

1.-3. miesto 40 b
4.-10. miesto 20 b
11.-20. miesto 10 b

Spolu možno za korešpondenčné semináre získať taktiež 120 bodov.

Ďalšie možnosti získania kvalifikačných bodov

Súťažiaci, ktorí sa zúčastnili inej súťaže z oblasti prírodných vied, ktorá nie je uvedená vyššie, majú možnosť získať kvalifikačné body aj za takéto úspechy, ak nám o nich dajú vedieť v registračnom formulári. Konkrétny počet kvalifikačných bodov sa posúdi individuálne podľa náročnosti súťaže a dosiahnutého úspechu, avšak za všetky dodatočné aktivity sa môže získať maximálne 20 kvalifikačných bodov v každom z predmetov.

Ako sa registrovať?

Na registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár nižšie a poslať potvrdenia o výsledkoch (fotografie diplomov, výsledkové listiny,....) na adresu dusan.kavicky@ijso.sk. Registrácia sa uzatvára 22.5. 2022. Následne bude zverejnená výsledková listina a najlepší súťažiaci budú pozvaní, na 1. výberové sústredenie. 

 

Výsledková listina

Pravidlá IJSO

Súťaž je určená všetkým žiakom do 15 rokov vrátane (presnejšie tým, ktorí svoje 16. narodeniny oslávia neskôr ako 31. 12. 2022). Podrobné pravidlá, podľa ktorých budeme následne žiakov vyberať, nájdete v časti Pravidlá súťaže.

Typické úlohy 1. VS IJSO

Ak chcete získať prehľad o úlohách, aké sa väčšinou na 1. VS IJSO vyskytujú, môžete získať prehľad v sekcii Typické úlohy.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať dusan.kavicky@ijso.sk.

V roku 2022 sa IJSO koná s podporou Systémového programu pre komplexné vzdelávanie a kritické myslenie, ktorý spoločne realizujú viaceré ústavy SAV s podporou MŠŠVaV.