O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

 

IJSO 2011, Durban, Juhoafrická republika

Na medzinárodnom kole IJSO v juhoafrickom Durbane získali slovenskí žiaci 5 bronzových a jednu striebornú medailu! Bola to zaslúžená odmena za mesiace poctivej prípravy. Viac podrobností nájdete v správe z medzinárodného kola (nižšie).

Dokumenty k súťaži v roku 2011: