O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Dokumenty k súťaži:

domáci experiment - zadanie

test - internetový test (otázka 4 bola anulovaná)

teória fyzika - úlohy na celoštátnom kole

teória chémia - úlohy na celoštátnom kole

teória biológia - úlohy na celoštátnom kole

experiment fyzika - na celoštátnom kole

experiment biológia - na celoštátnom kole

výsledková listina - z celoštátneho kola

teória fyzika - na výberovom sústredení

teória chémia - na výberovom sústredení

výsledková listina - z výberového sústredenia

správa - z medzinárodného kola