O súťaži

Od roku 2004 sme získali 51 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

Harmonogram súťaže

  • marec                       Kvalifikácia (domáci experiment + online test)
  • máj                           Pozývanie riešiteľov kvalifikácie a olympiád na celoštátne kolo
  • jún                            Celoštátne kolo IJSO
  • leto                           Letná príprava žiakov
  • september                Výberové sústredenie IJSO
  • december                 Medzinárodné kolo IJSO 

Inštrukcie k registrácii do súťaže nájdete v časti kvalifikácia do aktuálneho ročníka.