O súťaži

Od roku 2004 sme získali 42 medailí na medzinárodnom kole IJSO!
 

IJSO – aké úlohy sa môžu vyskytnúť

Na medzinárodnej súťaži sa vyskytujú úlohy, ktoré nie sú obsahom učiva základnej školy. Má to dva dôvody:

  • učebné osnovy jednotlivých štátov sa veľmi líšia a úlohy sú kompromisom,
  • účastníci medzinárodného kola sú tí najlepší z najlepších, takže jednoduché úlohy by pravdepodobne vyriešili úplne všetci.

Na základe skúseností z minulých ročníkov odporúčame pozrieť si nasledujúce oblasti. Neočakávame, že všetko musíte vedieť – jednoducho si nájdite oblasti, ktoré vás zaujali a poproste svojich učiteľov o vysvetlenie. Čím viac zvládnete, tým budete mať väčšiu šancu na dobré umiestnenie.

Medzinárodný sylabus súťaže

Je to prehľad vedomostí a zručností z matematiky, fyziky, chémie a biológie, ktoré sa očakávajú od súťažiacich. Súčasťou sylabu sú aj také oblasti, ktoré nie sú obsahom štúdia na slovenských základných školách. Dôvodom je to, že IJSO je medzinárodná súťaž a jej sylabus vznikol ako kompromisná kombinácia sylabov školských systémov zúčastnených krajín.

Stiahnuť sylabus tu.

Zbierka riešených úloh

Vďaka Agentúre na podporu výskumu a vývoja (APVV) sme mohli vydať zbierku riešených úloh IJSO. Je možné ju použiť na prípravu žiakov či už pre učiteľov, alebo žiakov samotných.
Stiahnite si vo formáte PDF: